szkolenie norma pro, kurs kosztorysowania, szkolenie ms-project, kurs norma, szkolenia norma pro,szkolenie norma

kurs_msproject 
SzkoleniaProgram NormaCennikiHarmonogramowanieProjektowanie

Kurs kosztorysowaniaKurs Norma Pro I st.Kurs Norma Pro II st.Kurs MS Project

Szkolenie_MS_Project

Aktualne szkolenia:
Intensywny kurs obsługi programu Norma.
Szkolenie 2-dniowe

850,00 zł brutto
691,05 zł netto


              Wyślij zgłoszenie
Wstęp do
kosztorysowania
robót budowlanych
Szkolenie 1-dniowe


590,00 zł brutto
479,67 zł netto

              Wyślij zgłoszenie
Zaawansowana obsługa

programu Norma Pro.
Szkolenie 1-dniowe


490,00 zł brutto
398,37 zł netto
 
             Wyślij zgłoszenie
Zarządzanie projektami budowlano-montażowymi

w MS Project
Szkolenie 3-dniowe


1220,00 zł brutto
  991,86 zł netto

              Wyślij zgłoszenie











Zarządzanie projektami w MS Project

Kurs podstawowy dla menedżerów i kosztorysantów, zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót budowlanych i inżynieryjnych. Celem zajęć jest nauczenie uczestników obsługi programu MS Project w zakresie umożliwiającym tworzenie ofert, a także planowania i kontroli realizacji prac.


Program szkolenia

Dzień pierwszy
  Wykład wprowadzający do zarządzania projektami:
    - pojęcia podstawowe,
    - obowiązki menadżera projektu,
    - zasady zarządzania projektem.
  Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu.
  Budowa pierwszego harmonogramu:
    - metodologia budowy harmonogramu,
    - wstawianie zadań,
    - tworzenie struktury hierarchicznej projektu,
    - definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
    - definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
    - wstawianie kosztów do zadań,
    - zadania cykliczne,
    - punkty kontrolne.
  Posługiwanie się widokami projektów,
    - modyfikacja widoków,
    - wstawianie kolumn do tabel,
    - filtrowanie projektu.

Dzień drugi
  Definiowanie zasobów:
    - podział zasobów na grupy i kompetencje,
    - definiowanie stawek,
    - przydział zasobów do zadań.
  Harmonogramowanie pracy, typy zadań.
  Sprawdzanie i dostosowywanie projektu:
    - statystyki projektu, ścieżka krytyczna,
    - zapasy czasu,
    - przeciążenia i bilansowanie zasobów.
  Kontrola realizacji projektu:
    - plany bazowe,
    - wprowadzenie postępu prac,
    - widok wielu planów bazowych,
    - wprowadzanie zmian do projektów
  Wydruki i raporty.

Dzień trzeci
  Import kosztorysów z programu Norma Pro.
  Import zadań z programu MS Excel.
  Budowa harmonogramu w oparciu o kosztorys.
  Zarządzanie zasobami, harmonogramy rzeczowo finansowe.
  Ćwiczenia z obliczania:
    - czasu trwania zadań,
    - ilości pracowników i sprzętu niezbędnych do wykonania zadań,
    - zmiany przydziałów
  Analiza Pert: wariant optymistyczny, oczekiwany i pesymistyczny.
  Dostosowywanie projektów i środowiska MS Project.
  Dołączanie dokumentacji do projektu

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

Pobierz druk zgłoszenia       


Informacje dodatkowe

Wymagania: umiejętność obsługi komputera i znajomość środowiska MS Windows.

Tryb zajęć: warsztaty komputerowe, przygotowujące użytkownika do samodzielnego budowania harmonogramów, na podstawie informacji o robotach i zasobach, pobranych z kosztorysów.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do notebooka z zainstalowaną najnowsą wersją oprogramowania, skrypt oraz inne materiały pomocnicze, bufet kawowy: kawa herbata, soki, drobne pieczywo cukiernicze, certyfikat odbycia szkolenia.
Podana cena zawiera 23% podatek VAT.

Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej otrzymują rabat w wysokości podatku VAT.

Polecamy:
Zarządzanie projektami

Norma_Standard
MS Project 2010 Standard
Planista
Planista 2010 Net


Kosztorysowanie

Norma PRO

Norma Pro


Norma_Expert

Norma Expert

Buduj_z_głową
Buduj z Głową





(c) 2011  BUTORG,  54-134 Wrocław,  ul. Bendarska 11c,  tel. (71) 353 87 11,  fax: (71) 353 87 12,  tel. kom. 509 153 165 501 386 655
http://www.butorg.com.pl   e-mail: biuro@butorg.pl